O NAMA

Osnovna zadaća Udruge je promoviranje održivog razvoja u pogledu društvene održivosti, ekonomske održivosti i održivosti prirode aktiviranjem mlađe populacije u manjim sredinama. 

Udruga je započela niz aktivnosti početkom 2020. godine kroz radionice neformalnog obrazovanja. S naglaskom na područja koja se smatraju važnim za život mladih, ali se nedovoljno uče u obrazovnim institucijama. 


Ciljane skupine udruge obzirom na članstvo su: 

mladi-opća populacija, 

ruralno stanovništvo, 

studenti, učenici, volonteriSve u cilju povećanja mehanizama za prepoznavanje mogućnosti koje se nude i u manjim sredinama. Kroz aktivnosti Udruge mladima se omogućuje stjecanje tržišno traženih kompetencija. Osim navedenog Udruga provodi aktivnosti u području sporta, međugeneracijske solidarnosti, umjetnosti, kulture, poduzetništva, promoviranja digitalnog obrazovanja, međunarodne suradnje te zaštite prirode i tradicije.