MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Osnovni cilj Udruge SUMA je poticanje djece i mladih na aktivno sudjelovanje u društvu te na volontiranje u lokalnoj zajednici. Također, udruzi je u cilju poticati mlade na aktivnost u ruralnom poduzetništvu te promidžbi društvenog sporta te zdravog načina života. Udruga SUMA nastoji djelovati i na međunarodnoj razini kroz međunarodnu suradnju koja bi se ostvarila kroz razmjene mladih u cilju usavršavanja i sakupljanja ideja iz drugih zemalja. 


Članovi Udruge imaju priliku aktivnog sudjelovanja u osmišljavanju, pisanju i provedbi raznih projekata na nacionalnoj i europskoj razini što im pruža mogućnost stjecanja brojnih korisnih kompetencija. Osim pisanja projekata, članovi imaju priliku pokazati i druge vještine kao što je umjetnost.  Cilj udruge SUMA je i provođenje projekata vezanih uz neformalno obrazovanje mladih, poslovnog savjetovanja i usmjeravanja mladih. Članove se aktivno potiče na kreativnost i samoinicijativu da pokažu i razviju svoje sposobnosti kroz organiziranje putovanja i događaja kao što su debate, kvizovi, webinari...


Naše vrijednosti su:

razvojna orijentacija,

timski rad,

volontiranje,

djelovanje za opće dobro,

solidarnost

transparentnost,

tolerancija, 

otvorenost za suradnju i nove ideje,

proaktivno djelovanje,

nenasilje i jednake mogućnosti.


Misija 

Osnaživanje zajednice kroz promociju održivih rješenja i praksi kroz kolaborativne projekte, programe za izgradnju kapaciteta te zagovaračke kampanje.


Vizija

Održiva sutrašnjica u kojoj zajednice prosperiraju, okoliš je očuvan, a društveni i gospodarski napredak je ostvaren kroz načela održivog razvoja.